För drygt ett år sedan berättade fritidskonsulent Mats Källqvist, Jens Harrysson på Smålandsidrotten och idrottschef Nick Carlsson på Idrottsgymnasiet att något måste göras för att få fler unga Man önskade att föreningar skulle enas och tillsammans komma överens om en Vetlandamodell. Så här ett år senare kan man konstatera att responsen hos föreningarna varit god. Det är också nu som Vetlandamodellen lanseras.

Vi är nöjda med uppslutningen hos föreningarna. Vi hoppas att fler föreningar kommer nappa, framförallt fler av de 13 fotbollsföreningar som finns i kommunen. Vi kommer jobba hårt för att modellen ska bli ett levande dokument, säger Mats Källqvist.

En viktig utgångspunkt för modellen är att idrottsföreningarna i Vetlanda har kommit överens och ska ta ett gemensamt ansvar för att barn och ungdomarna kan hålla på med flera idrotter samtidigt. En av de gemensamma riktlinjerna är att idrott som har högsäsong ska prioriteras och vid kollision ska barnet och ungdomen själva få välja idrott utan att ledare ska försöka påverka individens val.

Föreningarna ska nu lägga upp dokumentet om Vetlandamodellen på sina respektive hemsidor. Vetlandamodellen kommer att marknadsföras vidare, exempelvis när Idrottsskolan drar igång, säger Källqvist.

Vetlandamodellen ska gälla såväl för individuella idrotter som lagidrotter.

Mats Källqvist menar, och han har god inblick i föreningslivet, att man har kunnat skönja en nästan ”skrämmande utveckling” i barns idrottande.

Det är inga problem att få barn att testa på olika idrotter. Bekymren börjar oftast när barn kommer upp i högstadieåldern, då ser vi generellt ett väldigt tapp. Det kan handla om att föreningar har ställt krav på ungdomen att man måste välja idrott. Då tröttnar man istället och slutar. Detta måste vi försöka ändra på, säger Källqvist som menar att idrott först och främst måste vara roligt.

Två gånger om året ska uppföljning och dialog ske om Vetlandamodellen.

Då vill vi stämma av med föreningarna om hur det fungerar och om det uppstått några problem. Under hösten kommer vi också att börja med barnledarutbildningar. Alla ledare i föreningar som skrivit under på Vetlandamodellen ska vara med i dessa utbildningar som kommer att ledas av Ulf Öller som har erfarenhet av detta, säger Källqvist.