Nyhetsjournalistik

– så jobbar vi

Smålands-Tidningens nyhetsjournalistik ska vara opartisk, faktabaserad, sann och relevant. Vi granskar fakta och jobbar källkritiskt med den information vi hanterar. Vi söker så långt det går förstahandskällor samt gärna flera källor för att bekräfta det vi skriver och vi värderar våra källor med en kritisk hållning. Vi är noggranna med att värna våra källor och bryter inte mot källskyddet. Varje källa ska känna förtroende och trygghet när den vänder sig till oss och kunna lita på att rätten att vara anonym är intakt.

Det redaktionella innehållet står fritt från påverkan utifrån. Vår ambition är att leverera balanserad kvalitetsjournalistik avseende allt från snabba nyheter till omfattande granskningar. Det innebär också att vi strävar efter att skildra alla sidor av ett skeende och låter den som blir kritiserad få komma till tals likväl som den som kritiserar. Vi strävar efter att så fort som möjligt rätta felaktigheter och uppskattar om våra läsare uppmärksammar oss på sådant som har blivit fel så att vi kan rätta till det. Vi följer de pressetiska reglerna och bidrar till att finansiera det pressetiska system som innebär att den som anser sig ha lidit skada av något vi har publicerat kan anmäla det till Allmänhetens Pressombudsman för att få det prövat.

Vårt mål är att alltid berätta så mycket som möjligt om en nyhet, men ibland måste vi utelämna uppgifter, som exempelvis namn eller andra detaljer som kan peka ut någon, för att undvika att en person drabbas av en publicitetsskada som inte uppvägs av allmänintresset i uppgifterna. Vi strävar efter att hålla hög kvalitet i vårt språk och vårt bildberättande, utan att exkludera, och i hur vi presenterar vårt material i alla de kanaler vi verkar i. Att använda ett korrekt språk och undvika rykten och överdrifter samt att sätta rubriker som har täckning i texten tryggar vår trovärdighet.

Smålands-Tidningens journalistik bygger på behovet av nyhetsbevakning, berättelser, kunskap och samhällsinformation samt på människor som synar makthavare och de processer som formar samhället. I fokus har vi det lokala och regionala. Syftet är att bidra till att det samhälle vi verkar i blir öppnare och mer spännande samt att människor blir mer välinformerade, bildade och har lite roligare. Genom vår oberoende nyhetsjournalistik bidrar vi till att öka kunskapen och genom vår opinionsbildande journalistik bidrar vi till att öka ifrågasättandet och till att utmana rådande normer. Sammantaget gör det samhället starkare och mer demokratiskt. Hall Media, som Smålänningen är en del av, slår vakt om demokrati, mångfald samt alla människors lika värde och grundläggande fri- och rättigheter. Vi har en humanistisk grundsyn. Vi kämpar för det fria ordet och för yttrandefriheten. Engagemang, nyfikenhet, trovärdighet, tillsammans och mod är ord som beskriver våra kärnvärden.

,