Smålands-Tidningen

Annons

Hyresnämnden

Hyresnämnden medlar i tvister som rör bostäder och lokaler. Hyresnämnden fattar också beslut i en rad frågor. Det kan till exempel handla om en hyresgästs eller en bostadsrättshavares rätt att upplåta sin lägenhet i andra hand. Hyresnämnden gör normalt ett medlingsförsök även i sådana ärenden som nämnden kan pröva. Om det uppstår en tvist mellan en hyresgäst och hyresvärd eller mellan en bostadsrättsförening och en bostadsrättsinnehavare, och parterna inte själva lyckas komma överens, så kan hyresnämnden medla i tvisten. Det kan till exempel handla om tvister om krav på ersättning för skador i en hyreslägenhet eller krav på ersättning för bristfällig flyttstädning av en sådan lägenhet. De hyres- och bostadsrättstvister som hyresnämnden inte kan avgöra prövas i stället av allmän domstol. (Källa: hyresnämnden.se)