Smålands-Tidningen

Annons

Samhällsbyggnadssektorn i Eksjö kommun

Samhällsbyggnadssektorn i Eksjö kommun består av fem enheter: Trafikenheten, Byggenheten, Mät- och exploateringsenheten, Planenheten och Miljöenheten. Sektorn lyder under kommunstyrelsens samhällsbyggnadsnämnd.