Smålands-Tidningen

Annons

KFUM

KFUK-KFUM är förkortning för Kristliga Föreningen av Unga Kvinnor och Kristliga Föreningen av Unga Män. Rörelsens symbol, den röda triangeln, står för en helhetssyn på människan i form av kropp, själ och ande. KFUK-KFUM Sverige kallar sig KFUM, där M ska utläsas Människor.