Annons

Hembygdsrörelsen

Hembygdsrörelsen växte fram i början av 1900-talet som en protest mot industrialismen. Med Skansen som förebild skapades friluftsmuseer och lokala hembygdsföreningar. Hembygdsrörelsen är en folkrörelse i Sverige som arbetar med att tillvarata och visa lokala traditioner och folkkultur, och verksamheten bygger på medlemmarnas ideella insatser.