Annons

Eksjö Kommunfastigheter AB

Eksjö Kommunfastigheter AB ska inom Eksjö kommun förvärva, avyttra, bebygga, äga och förvalta fastigheter avsedda för kommunal eller därmed jämförlig verksamhet samt med hyresrätt upplåta lokaler för sådan verksamhet samt att bedriva annan därmed förenlig verksamhet.