Smålands-Tidningen

Annons

Tågtrafik

Tågtrafik är ett begrepp som beskriver spårbunden kollektivtrafik och godstransporter över järnvägsnätet.