Smålands-Tidningen

Annons

Träcentrum Nässjö

Stiftelsen Träcentrum Nässjö arbetar med utbildning utveckling och konferensverksamhet. 35 företag och två kommuner bildade stiftelsen 1991. Anläggningen stod färdig i januari 1995. Idén med Träcentrum bygger på samverkan mellan aktörer som kan bidra med relevant kompetens. Man arbetar med företag, högskolor, branschorganisationer, myndigheter, fristående konsulter med flera.