Annons

Kameraövervakning

Länsstyrelsen kan bevilja tillstånd för kameraövervakning. Regler om kameraövervakning finns i kameraövervakningslagen (2013:460). Kameraövervakning som innebär att kameror riktas mot en plats dit allmänheten har tillträde kräver tillstånd från Länsstyrelsen. Om det är en butik, bank, post, parkeringshus eller tunnelbanestation som ska övervakas räcker det att du gör en anmälan till länsstyrelsen. Kameraägaren behöver inget tillstånd för att övervaka slutna områden inom företag, industriprocesser, rum i hemmet och liknande. Det avgörande är att allmänheten inte har tillträde till platsen. Länsstyrelsen övervakar att reglerna följs bland annat genom att besöka de platser dit allmänheten har tillträde. (Källa: lansstyrelsen.se)