Smålands-Tidningen

Annons

Martin Luther

Martin Luther (1483-1546), reformationens fader. Genom att "spika" sina 95 teser på porten till slottskyrkan i Wittenberg 31 oktober 1517 satte han i gång vad som skulle bli en utbrytning ur den katolska kyrkan till förmån för den lutherska/protestantiska inriktningen, även om detta inte var hans avsikt.