tagg - Smålands-Tidningen
Smålands-Tidningen

Annons

Lagstiftning

Lagstiftning är den process genom vilken en ny lag tillkommer, en gammal lag ändras eller upphävs.