Smålands-Tidningen

Annons

2+1-väg

En 2+1-väg har omväxlande en eller två körfält i en given riktning. I många fall har vägtypen även ett mitträcke, då oftast i form av vajerräcken. Ett exempel är Riksväg 40 västerut från Jönköping.