Annons

Kollektivtrafik

Kollektivtrafik är ett trafiksystem som riktar sig till allmänheten, till skillnad från exempelvis taxi som riktar sig till privatkunder. Från 1 januari 2012 gäller en ny lag om kollektivtrafik som bygger på EU:s kollektivtrafikförordning och reglerar hur samhället kan säkra trafik och standard som den kommersiella trafiken inte kan erbjuda. De gamla länstrafikhuvudmännen upphörde och ersattes av regionala kollektivtrafikmyndigheter (RKTM).