Annons

Sömn

Under sömn är människor och andra levande organismer synbart medvetslösa under en kortare tid. Sömnens funktion är inte helt utredd, men mycket pekar på att det är en återhämtningsperiod då kroppen kan vila och läka medan hjärnan bearbetar intrycken från den föregående vakenhetsperioden.