Annons

Jordbävningar

Jordbävningar beror på rörelser i jordens yttre delar. Rörelserna uppstår på grund av storskaliga processer i planetens inre. Jordskorpan och översta delen av manteln är uppdelad i flera så kallade litosfärplattor som rör sig ovanpå manteln som består av flytande magma. De kan röra sig mot varandra, längs med varandra och ifrån varandra. I samband med dessa rörelser uppstår jordbävningar (jordskalv, seismisk aktivitet). Faktum är att det är genom mätningar av den seismiska aktiviteten, som vi idag vet var plattgränserna går. Styrkan av jordbävningar mäts i Richterskalan. (Källa: sgu.se)