Annons

Regionfastigheter AB

Totalt arbetar ca 125 personer inom Regionfastigheter, ett fastighetsbolag under Region Jönköpings län. Regionen har ca 565 000 kvadratmeter lokaler i egna byggnader och fastigheter och cirka 65 000 kvadratmeter inhyrda lokaler. Lokalkostnadernas andel av regionens nettokostnader är ca 5,5 %. Fastighetsinvesteringarna är totalt 300 - 400 miljoner kronor per år. (Källa: Region Jönköpings län)