Smålands-Tidningen

Annons

Skatepark

En skatepark, skejtpark eller skateboardpark är en större anläggning för skateboardåkning. Även inlinesåkare och BMX-åkare kan åka i skateparker.Det som definierar en skatepark och skiljer den åt från exempelvis en skateboardramp är att en park innehåller flera olika saker att åka på.