Smålands-Tidningen

Annons

Epic ungdomsgård

Epic är en kommunal ungdomsgård i Tranås. En verksamhet där unga kan utvecklas och mogna. På Epic möts ungdomar, 13-19 år, på lika villkor efter skolan. Till Epic är alla välkomna oavsett etnisk bakgrund, kön, politiska åsikter eller religiös tro.