Annons

Värnplikt

Värnplikt eller militärtjänst är en skyldighet att tjänstgöra i ett lands försvarsmakt. Värnplikt brukar i fredstid bestå av mönstring, grundutbildning och repetitionsutbildning. Den kan leda till inkallelse vid mobilisering. Gäller bara för personer inom en viss åldersgrupp och som är medborgare i landet.