Annons

Höghastighetståg

Enligt Trafikverket saknas en helt entydig och vedertagen definition av höghastigheteståg. Ser man istället till banorna de ska trafikera, höghastighetsjärnväg, är det en järnväg anpassad för tåg i hastigheter över 250 km/h, i praktiken oftast för 300km/h eller mer, med stora kurvradier och utan plankorsningar med vägar. Höghastighetståg ska inte blandas samman med snabbtåg. (Källa: trafikverket.se)