Annons

Genus

Genus (engelska gender) är ett begrepp som används för att urskilja vad som formar kvinnors och mäns sociala beteende.