Smålands-Tidningen

Annons

Lågkonjunktur

Lågkonjunktur är en period då den ekonomiska aktiviteten är låg utifrån ett nationellt eller internationellt perspektiv. Efterfrågan på varor och tjänster är lägre än den rådande produktionskapaciteten.