tagg - Smålands-Tidningen
Smålands-Tidningen

Annons

Stölder

I Sverige är stöld ett brott enligt 8 kapitlet första paragrafen i Brottsbalken. Men stöld och tjuveri har ansetts som ett brott så länge det skrivits lagar, och troligen längre än så.