Smålands-Tidningen

Annons

E4

E4, eller Europaväg 4 är en europaväg som sträcker sig nära 160 mil från Helsingborg till Torneå i Finland. E4 är en viktig transportled genom Småland.