Smålands-Tidningen

Annons

Tvångsäktenskap

Tvångsäktenskap är kriminaliserat i Sverige och återfinns i brottsbalkens fjärde kapitel.