Annons

Nässjö Affärsverk AB

Nässjö Affärsverk AB, NAV, ägs helt och hållet av Örnen i Nässjö AB, ett kommunalt moderbolag. Affärsverket ansvarar för renhållning, kommunalt vatten och avlopp samt skötsel av gator och parker i Nässjö kommun. De har också hand om kommunens gatubelysning. Nässjö Affärsverk AB erbjuder också fjärrvärme till kommuninvånarna.