Smålands-Tidningen

Annons

Folkbokföring

Skatteverket registrerar personuppgifter i folkbokföringssystemet. De uppgifter som registreras är namn, personnummer, adress, fastighet, lägenhet, församling och kommun där du ärfolkbokförd, maka, make, barn, föräldrar, vårdnadshavare och adoption, födelsehemort och födelseort, medborgarskap, civilstånd, mm. (Källa: skatteverket.se)