Smålands-Tidningen

Annons

Virtual Reality

Virtual Reality: Virtuell verklighet är en datateknik som gör att användaren upplever att denne befinner sig i en annan miljö. Genom att använda VR-glasögon går det att uppleva till exempel en berg- och dalbana utan att förflytta sig från soffan.