Annons

Konkurser

Konkurs innebär att ett aktiebolag avvecklas genom att samtliga tillgångar, i den utsträckning det går, används för att betala bolagets skulder. Ett beslut om konkurs fattas av tingsrätten på den ort där bolaget har sitt registrerade säte. Ett aktiebolag ska försättas i konkurs om det befinner sig på obestånd. Obestånd innebär att bolaget inte kan betala sina skulder och att betalningsproblemen inte endast är tillfälliga. (Källa: bolagsverket.se)