Smålands-Tidningen

Annons

Järnvägsolyckor

Vanliga typer av järnvägsolyckor är kollision mellan spårbundna fordon, urspårningar samt plankorsningsolyckor (där ett järnvägsfordon och ett vägfordon krockar vid en plankorsning). Sveriges värsta järnvägsolycka, räknat till antal offer, är järnvägsolyckan i Getå som inträffade 1918.