Annons

Assistanshjälp

Assistanshjälp ska ge den med en omfattande funktionsnedsättning möjlighet att leva ett så självständigt liv som möjligt med hjälp av personliga assistenter. De ska hjälpa vårdtagaren med grundläggande behov som att tvätta och klä sig, äta och kommunicera, fritidsaktiviteter/träning, umgås med släkt och vänner, utföra ett arbete, utöva föräldraansvar, hushållsarbete, vara delaktig i samhället och så vidare. Personlig assistans infördes i Sverige 1 januari 1994 och regleras av Lag (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) (där personlig assistans är en av nio LSS-insatser) och 51 kap. Assistansersättning i Socialförsäkringsbalken. (Källa: assistanskoll.se)