Annons

Tjänstefel

Tjänstefel är ett brott enligt svensk rätt (20 kap. 1 § brottsbalken). Det innebär ett åsidosättande - av oaktsamhet eller uppsåt - vid myndighetsutövande, av vad som gäller för uppgiften.