Smålands-Tidningen

Annons

Vattenkraft

Vattenkraft är den energi man utvinner ur strömmande vatten. Man utnyttjar den lägesenergi som vattnet har fått i sitt naturliga kretslopp genom soldriven avdunstning följt av nederbörd på högre liggande markområden.