Smålands-Tidningen

Annons

Barn- och ungdomsnämnden i Eksjö kommun

Barn- och ungdomsnämnden i Eksjö kommun, med sju ledamöter, behandlar ärenden inom förskoleverksamhet, skolbarnomsorg, grundskola, grundsärskola, gymnasieskola, gymnasiesärskola, öppen ungdomsverksamhet samt förebyggande och riktade insatser inom elevhälsan.