Annons

Brottsstatistik

Brottsstatistik är statistik som beskriver omfattningen av olika typer av brott. I Sverige är det myndigheten Brottsförebyggande rådet, Brå, som ansvara för insamlandet och systematiseringen av brottsstatistiken.