Smålands-Tidningen

Annons

Eksjöbostäder AB

Eksjöbostäder AB ska inom Eksjö kommun förvärva, avyttra, äga, förvalta fastigheter eller tomträtt och bygga bostäder, affärslägenheter och kollektiva anordningar, uppföra småhus för försäljning och bostadshus som upplåts med hyresrätt eller bostadsrätt, samt driva härmed förenlig verksamhet.