Smålands-Tidningen

Annons

Barn- och ungdomssektorn i Eksjö kommun

Barn- och ungdomssektorn i Eksjö kommun samordnar förskola, pedagogisk omsorg, förskoleklasser, grundskola, grundsärskola, fritidshem gymnasieskolan, gymnasiesärskolan och öppen ungdomsverksamhet.