Annons

Vårdslöshet i trafik

Enligt 1 § lagen (1951:649) om straff för vissa trafikbrott skall vägtrafikant som i väsentlig mån brister i den omsorg och varsamhet som till förekommande av trafikolycka betingas av omständigheterna dömas för vårdslöshet i trafik.