Smålands-Tidningen

Annons

Lagen om offentlig upphandling

Lagen om offentlig upphandling (LOU) reglerar upphandling av varor och tjänster i offentlig sektor. Offentlig upphandling påverkar samhällsekonomin. Staten, landstingen och kommunerna köper allt från kontorsmaterial, idrottsarenor och konsulttjänster till sjukvård och omsorg. Målsättningen är att skapa goda affärer och samtidigt bidra till en hållbar utveckling och säkra en god konkurrens på marknaden.