Annons

Skolresultat

Skolresultat mäts genom statistik som visar hur enskilda skolor lyckas i jämförelse med landet i stort eller med mått som visar resultat för svenska skolan jämfört med andra länder. På nationell nivå har Skolverket ett verktyg som heter Siris där man kan se betygsnivåer ner på enskilda skolor. På internationell nivå görs jämförelser bland annat genom Pisa - en internationell studie som undersöker i vilken grad utbildningssystemet bidrar till att femtonåriga elever är rustade att möta framtiden. Elevernas förmågor undersöks inom tre kunskapsområden: matematik, naturvetenskap och läsförståelse. Studien genomförs var tredje år.