Annons

Kultur- och fritidsförvaltningen i Nässjö kommun

Kultur- och fritidsförvaltningen är kanske det vanligaste namnet på det förvaltningsorgan på kommunal nivå som hanterar kultur- och fritidsfrågor. Den lyder under en politisk organisation, vanligtvis Kultur- och fritidsnämnden.