Smålands-Tidningen

Annons

Studentbaler

Studentbaler är en formell bal eller annan ansamling av studenter som avslutat sin utbildning vid gymnasieskola, läroverk eller annan liknande skolform. Den hålls vanligtvis under slutet av läsåret