Smålands-Tidningen

Annons

Deponi

Deponi är avfall som inte kan återvinnas eller förbrännas, exempelvis keramik, vissa isoleringsmaterial, porslin.