Annons

Skogsindustrin

Skogsindustrin förädlar skogsbrukets råvaror. Exempel: Sågverksindustrin som producerar trävaror som brädor och plankor av sågtimmer. Massa- och pappersindustrin, där massabruk bereder pappersmassa av massaved och pappersbruk gör olika typer av papper av massan.