Annons

Kommunfullmäktige i Aneby kommun

Kommunfullmäktige är kommunernas högsta beslutande församling, vald i direkta val av de i kommunen folkbokförda invånarna. Arbetsformerna regleras i Kommunallagen. En ledamot i kommunfullmäktige måste vara bosatt i kommunen och vara minst 18 år gammal. Kommunfullmäktige leds av en ordförande och en eller flera vice ordförande. Fullmäktiges storlek varierar från 31 ledamöter i kommuner med färre än 12 000 invånare till 101 ledamöter (Stockholm).