Smålands-Tidningen

Annons

Massmedier

Ett massmedium är alla medel, kanaler, eller personer som för ut information till ett större flertal människor. Massmedier som använder sig av olika kanaler brukar indelas i tryckta medier, ljud- och bildmedier, datorbaserade medier och utställningsmedier.