Annons

Flyktingmottagande

Flyktingmottagande är de samlade insatser ett land gör för att ta emot personer som flyr undan krig, förföljelse och liknande. Det handlar om boende, utbildning, sysselsättning, språkinlärning, mm.