Smålands-Tidningen

Annons

Expo

Stiftelsen Expo har som mål att utmana intolerans genom granskning, med förebyggande arbete i form av utbildning och genom att engagera antirasister. Med dessa tre olika verksamhetsinriktningar vill Expo uppmärksamma det hot som intoleransen utgör mot det öppna samhället. (Källa: expo.se)