Smålands-Tidningen

Annons

Eksjö Stadshus AB

Eksjö Stadshus är moderbolag och fungerar som fullmäktiges och kommunstyrelsens formella styrinstrument för dotterbolagens verksamheter. Bolaget äger och förvaltar aktier och värdepapper. Bolaget ska se till att kommunens intressen tillvaratas i den verksamhet som de kommunala bolagen bedriver.